Mentoring

Master thesis, project work, selfprogrammert, competitions

2008
Master Bygg
Regulering av Vestby sentrum.
Renate Andersen

Master i Fysisk planlegging
Mulighetsstudie for tettstedsutvikling rundt jernbaneholdeplass på Løding, Bodø.
            Leif Ingholm

            Kommunedelplan for Rønvikjordene - Miljøvennlig byutvikling
            Marit Lunde

Kulturminner i planarbeid – revidering av reguleringsplan for Orkanger Nordre del.
            Monica Anette Rusten

Utvikling av større næringsareal i Trondheimsregionen og forslag til reguleringsplan for Grønøra Vest.
Øystein Willersrud

Master i arkitektur
            Brattøra development
            Virginia Bellini (Italia)

            There is a town.
Anna Rongen (veileder for første delen)

Konkurranser
            Be for Bodø
            Permanent Marker Studio.
Christian, Runar, Mario

Selvprogrammert
            Planbussen selvprogrammert – Hamarøy, Svolvær
            Stian Kvil, Maren Brandvold, Sigrid Mehli

2009
Master i Fysisk planlegging
Medvirkning i planleggingsprosesser: en evaluering av medvirkning i kommunal planlegging i Trøndelag
Ekatarina Lukina

Vegplanlegging og kulturminner: eksempelstudie av hvordan Statens vegvesen håndterer kulturminner i planleggingen av vegprosjekt
Jonas Håland

Analyse av potensial for innfartsparkering sør for Trondheim ved bruk av ATP-modellen
Mari Gabrielsen

Sykkel, ATP-modell og samfunnsøkonomisk nytte: med Byåsen - Sluppen i Trondheim som casestudie
Nina Ambro Knutsen

Bærekraftig byutvikling – Formulering av plankonkurransemål i forbindelse med utvikling av klimanøytral bydel på Brøset
Thomas Brattheim

Master i arkitektur

            Se mot nord
Anne Sandnes, Ingunn Lindbach

            PULS CITY
            Kari Dalland, Synnøve Avsnes Sæle

            Eternally Temporary. Palestinian refugee camps
            Inger Kværnø

Selvprogrammert - Konkurranse
Europan10
Eirik Gya Jacobsen, Rune Stangeland


2010
Master i Fysisk planlegging
           
En lokaliseringsstudie av Statens
vegvesen i Bergen. Analyser med ATP - modellen.
            Christine Ravndal Nilsen

Barnetråkkregistering og uteområder. Virkning og forbedring av metoden barnetråkk.
Daniel Blikset

Berekraftig byutvikling - Samanheng mellom byform og transport
Sissel Anita Hovland

En mulighetsstudie av ulike tiltak for å øke andelen kollektivreisende med buss i Trondheimsregionen.
Trude Lian

Master i arkitektur
           
Trondheim Agropolis
Rune Stangeland

            Nettverk Nyhavna
            Eirik Gya Jakobsen

2011
Master i arkitektur

Hva er Munkegatas rolle? (sammen med Finn Hakonsen)
Maria Mørkrid, Ylva Cecilie Vestrheim

GOSSEN 2040: Stedsutvikling i Aukra kommune
Solveig Foss, Guro Kristine Vengen

2012
Master i arkitektur

TOKYO HIKE - ABILITY    
Jostein Fardal

2013
Master i UEP
           
Social-cultural interaction of international students in terms of public spaces in Trondheim
Savis Gohari

Master i arkitektur
           
HIGH PARK LOW LINE ?
            Silje Skinnes Lunde

brytningstid
Linda Emdal, Tone Holand

(huse flakstad - arkitektur og staden
Pernille Toftesund Thunem) utsatt

            Lys i tunnelen. Ny jernbanestasjon i Moss
Morten Bjørving, Sondre Schou Hauger

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar